Som lovet i forbindelse med mit sidste blogindlæg, der handlede om behandling af stress, skriver jeg i dag om, hvordan et samtaleforløb typisk foregår, hvis henvendelsen er på baggrund af stress.

I første samtale vil vi primært have fokus på, at du får fortalt din stresshistorie – at du får mulighed for at sætte ord på, hvad du oplever, der ligger til grund for, at du nu sidder i stolen over for mig? Hvordan er det at være dig for tiden? Hvilke symptomer oplever du, og hvor længe har det stået på?

Så hurtigt som muligt i samtaleforløbet vil jeg psykoedukere omkring stress – det vil sige, at jeg vil fortælle om, hvad stress egentlig er for en størrelse. Og særligt hvorfor din krop – og psyke – reagerer, som den gør. Jeg oplever, at mange klienter har utrolig stor gavn af at få denne viden. For mange giver det en vis ro at høre, at deres krop faktisk reagerer, som den skal – med en helt automatisk fysiologisk stress-respons. Og ligeledes deres psyke – de er ikke ved at blive demente eller skøre, som nogle tror. Jf blogindlægget ’Hvad er stress?’ er de mange symptomer på stress jo kroppens reaktion på, at den i en periode har været udsat for en række krav, der har oversteget dens ressourcer. Der er simpelthen blevet forlangt for meget i en alt for lang periode – enten fra omgivelsernes side, eller fra personen selv.

Foruden grundlæggende viden om stress, vil vi tidligt i forløbet forholde os til, hvordan du bedst muligt kan planlægge din tid hjemme (hvis du er sygemeldt). Hvis man grundet koncentrationsvanskeligheder oplever ikke at kunne læse eller se TV, ikke har overskud til at være ude blandt andre grundet massiv træthed og overfølsomhed over for lys og lyde og generelt har svært ved at slappe af grundet indre uro og tankemylder, så kan hverdagen hjemme i sig selv være en udfordring.

I forbindelse med planlægningen af din tid bedst muligt mellem vores sessioner vil vi blandt andet komme ind på stressreducerende bevægelser, diverse meditationsøvelser (med særligt fokus på afspænding og kropsbevidsthed), betydningen af at opholde sig i naturen og begrebet egenomsorg.

I samtaleforløbet vil vi løbende have fokus på at identificere de stressende faktorer i lige præcis din situation. Hvad er det, der fører til stress hos dig? Nogle er mere afklarede omkring netop dette end andre. Størstedelen af mine klienter fortæller om at have befundet sig i et uhensigtsmæssigt arbejdsmiljø alt for længe, andre oplever stress på hjemmefronten (fx sygdom, børn med særlige behov, skilsmisse), og atter andre angiver at være plaget af egne uhensigtsmæssige tankemønstre – at de simpelthen er deres egen værste fjende – og mange oplever en kombination af de nævnte faktorer. Det videre terapeutiske arbejde afhænger af, hvad der er kilden til stress i lige præcis dit tilfælde.

De bedste hilsner fra

Cecilie Stjernholm Skov