Depressive symptomer/ mistanke om depression?

Få hjælp af psykolog med mange års erfaring

 

Få hjælp af autoriseret psykolog

Ingen ventetid på samtaler

Der findes heldigvis mange effektive behandlinger mod depression. Sundhedsstyrelsen anbefaler psykologisk behandling til alle med depression, og ved let til moderat depression kan det i mange tilfælde være tilstrækkeligt.

Nogle af de mest almindelige depressive symptomer (og symptomer på mulig) depression er:

 • Gennemgribende nedtrykthed og tristhed
 • Manglende glæde
 • Nedsat lyst til og interesse for ting, man tidligere har interesseret sig for
 • Øget træthed
 • Nedsat selvtillid og selvværd
 • Rastløshed
 • Anspændthed og angst
 • Indre uro
 • Søvnforstyrrelser
 • Selvbebrejdelser
 • Negative grublerier
 • Oplevelse af håbløshed
 • Selvmordstanker
 • Koncentrationsbesvær
 • Hukommelsesbesvær
 • Nedsat eller øget appetit
 • Nedsat sexlyst

Behandling af depression

Depression kan være en ekstrem lidelsesfuld tilstand at befinde sig i. I samtaleforløbet hos mig vil vi særligt have fokus på de negative grublerier, angsten, oplevelsen af håbløshed og selvmordstankerne, der ofte er en del af det depressive billede og i den grad forstærker hinanden. Når tankegangen er udpræget negativ, og alt virker håbløst, er det vigtigt at få hjælp udefra til at se de mange symptomer som en tilstand, der går over igen. Vi vil forholde os til, hvordan du i lige præcis dit tilfælde bedst muligt kan komme igennem denne periode. Ofte indebærer dette hjælp til ændring af den adfærd, der er med til at vedligeholde depressionen; såsom fx at isolere dig fra dine omgivelser. Hvis muligt, kan inddragelse af pårørende eller øvrige netværk være af stor betydning for din bedringsproces.

Foruden den faglige viden om depression, og behandling deraf, har jeg også selv haft depression tæt inde på livet, da én af mine nærmeste pårørende har været ramt af depression flere gange.

Hvad er en depression?

Vi kan alle opleve perioder, hvor vi er uoplagte og i dårligt humør. En depression er anderledes. Der er tale om en mere vedvarende tilstand præget af en lang række symptomer, der påvirker ens følelsesliv, tanker, adfærd og almene velbefindende. Tilstanden står på i mere end et par uger og varer typisk et halvt til et helt år.

Depression findes i forskellige grader; let, moderat og svær grad. Dertil findes forskellige former for depression; såsom fødselsdepressioner, vinterdepressioner og de bipolare lidelser, der består af både depressive og maniske perioder.

Psykolog Cecilie Stjernholm

Kontakt mig uforpligtende

11 + 5 =

Din mailadresse vil udelukkende blive brugt til, at jeg kan kontakte dig. Jeg vil gerne opfordre dig til ikke at sende personlige oplysninger, såsom CPR nr., da informationerne i ovenstående kontaktformular ikke er krypterede.

Privatlivspolitik

Psykolog Cecilie Stjernholm Skov

 Jeg har igennem mange år hjulpet både unge og voksne, og jeg kan også hjælpe dig, hvis du ikke trives.

 

Kontaktinformation Værløse

Kirke Værløsevej 26A

(Kula Yoga Studio)

3500 Værløse 

 Tlf. 28358550

psykolog@ceciliestjernholm.dk