Har du mistanke om stress?

Få hjælp af psykolog med mange års erfaring

 

Få hjælp af autoriseret psykolog

Ingen ventetid på samtaler

Nogle af de mest almindelige symptomer på stress kan være:

Fysiske symptomer:

 • Hjertebanken
 • Hovedpine
 • Muskelsmerter i nakke og skuldre
 • Kvalme
 • Fordøjelsesproblemer

Adfærdsmæssige symptomer:

 • Søvnproblemer
 • Social tilbagetrækning
 • Manglende eller øget appetit
 • Passivitet eller hektisk adfærd og tale

Psykiske symptomer:

 • Vedvarende bekymringer og/eller tankemylder
 • Tristhed
 • Vrede
 • Angst
 • Lavt selvværd

Kognitive symptomer:

 • Manglende overblik
 • Hukommelsesbesvær
 • Koncentrationsbesvær

Hvis du er ramt af stress, vil du højest sandsynligt kunne genkende flere af de ovennævnte symptomer.

Behandling af stress

Indledningsvist vil vi primært have fokus på, at du får fortalt din stresshistorie – at du får mulighed for at sætte ord på, hvad du oplever, der ligger til grund for, at du nu sidder i stolen over for mig? Hvordan er det at være dig for tiden? Hvilke symptomer oplever du, og hvor længe har det stået på?

Så hurtigt som muligt i samtaleforløbet vil jeg psykoedukere omkring stress – det vil sige, at jeg vil fortælle om, hvad stress egentlig er for en størrelse. Og særligt hvorfor din krop – og psyke – reagerer, som den gør. Jeg oplever, at mange klienter har utrolig stor gavn af at få denne viden.

For mange giver det en vis ro at høre, at deres krop faktisk reagerer, som den skal (taget situationen i betragtning) – med en helt automatisk fysiologisk stress-respons. Og ligeledes deres psyke – de er ikke ved at blive demente eller skøre, som nogle tror. De mange symptomer på stress er kroppens reaktion på, at den i en periode har været udsat for en række krav, der har oversteget dens ressourcer. Der er simpelthen blevet forlangt for meget i en alt for lang periode – enten fra omgivelsernes side, eller fra personen selv.

Foruden grundlæggende viden om stress, vil vi tidligt i forløbet forholde os til, hvordan du bedst muligt kan planlægge din tid hjemme (hvis du er sygemeldt). Hvis man grundet koncentrationsvanskeligheder oplever ikke at kunne læse eller se TV, ikke har overskud til at være ude blandt andre grundet massiv træthed og overfølsomhed over for lys og lyde og generelt har svært ved at slappe af grundet indre uro og tankemylder, så kan hverdagen hjemme i sig selv være en udfordring.

I forbindelse med planlægningen af din tid bedst muligt mellem vores sessioner vil vi blandt andet komme ind på stressreducerende bevægelser, diverse meditationsøvelser (med særligt fokus på afspænding og kropsbevidsthed), betydningen af at opholde sig i naturen og begrebet egenomsorg.

I samtaleforløbet vil vi løbende have fokus på at identificere de stressende faktorer i lige præcis din situation. Hvad er det, der fører til stress hos dig? Nogle er mere afklarede omkring netop dette end andre. Størstedelen af mine klienter fortæller om at have befundet sig i et uhensigtsmæssigt arbejdsmiljø alt for længe, andre oplever stress på hjemmefronten (fx sygdom, børn med særlige behov, skilsmisse), og atter andre angiver at være plaget af egne uhensigtsmæssige tankemønstre – at de simpelthen er deres egen værste fjende – og mange oplever en kombination af de nævnte faktorer. Det videre terapeutiske arbejde afhænger af, hvad der er kilden til stress i lige præcis dit tilfælde.

Hvad er stress?

En stressbelastning kan opstå, hvis vi oplever, at omgivelsernes eller vores egne krav og forventninger overstiger de ressourcer, vi har til rådighed, og dermed truer vores velbefindende. Der er altså tale om en ubalance mellem dét, du oplever, du bør kunne, og dét du oplever, du rent faktisk kan. Som reaktion på dette vil din krop reagere med en fysiologisk stress-respons. Den sætter kroppen i alarmberedskab, hvilket på kort sigt ikke er farligt.

Befinder din krop sig i et øget alarmberedskab over længere tid – enten pga. et for stort arbejdspres eller vedvarende bekymringer i skolen, på arbejdspladsen eller hjemme – kan det have alvorlige konsekvenser for både din krop og psyke.

Grundlæggende reagerer folk meget forskelligt på stress. Ofte vil folk dog, i forskellig grad, opleve symptomer inden for fire forskellige kategorier: fysiske, adfærdsmæssige, psykiske og især kognitive symptomer. Symptomerne på stress vil typisk være kraftigere, jo længere tid belastningen har stået på – og typisk kræve længere tid at komme sig fra.

 

Psykolog Cecilie Stjernholm Skov

Kontakt mig uforpligtende

15 + 2 =

Din mailadresse vil udelukkende blive brugt til, at jeg kan kontakte dig. Jeg vil gerne opfordre dig til ikke at sende personlige oplysninger, såsom CPR nr., da informationerne i ovenstående kontaktformular ikke er krypterede.

Privatlivspolitik

Psykolog Cecilie Stjernholm Skov

 Jeg har igennem mange år hjulpet både unge og voksne, og jeg kan også hjælpe dig, hvis du ikke trives.

 

Kontaktinformation Værløse

Kirke Værløsevej 26A

(Kula Yoga Studio)

3500 Værløse 

 Tlf. 28358550

psykolog@ceciliestjernholm.dk