Få hjælp af autoriseret psykolog

Ingen ventetid på samtaler

ORIENTERING OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Velkommen hos mig.

Ifølge ny europæisk lovgivning (EU’s Persondatalov fra 25/5-2018) skal du orienteres om følgende:

Jeg skriver journal. Det vil sige, at jeg noterer og gemmer især oplysninger om sociale og helbredsmæssige forhold, som har betydning for vurdering og behandling. Formålet er at give dig en god og relevant behandling.

Jeg kan modtage oplysninger om dig fra din læge og andre, hvis du har givet dit samtykke til, at de sender oplysningerne til mig.

Jeg har tavshedspligt, og det er kun mig, der har adgang til din journal.

Jeg kan give oplysninger videre til din læge og andre, hvis du har givet dit samtykke til det.

Jeg har pligt til at bryde min tavshed, hvis der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade.

Jeg har pligt til at underrette kommunen, hvis jeg er bekymret for et barns trivsel og udvikling.

Jeg sender nødvendige regningsoplysninger til betalere, hvis nogen (Sygesikringen, forsikring, kommune) betaler dine samtaler helt eller delvist.

Din journal bliver opbevaret i et arkivskab under dobbelt lås, eller i et sikret journalsystem, der ligger hos en databehandler jeg har en aftale med.

Jeg gemmer dine oplysninger i 5 år, i særlige tilfælde længere.

Din journal bliver tilintetgjort 5 år efter du sidst har været her, i særlige tilfælde senere.

Du har ret til at få at vide, hvad der står i din journal. Kontakt mig hvis du vil have en kopi.

Man må ikke slette i en journal, men hvis noget er forkert, kan vi tilføje en rettelse.

Vi kan rette og slette i alt andet end journalen, hvis der er fejl.

Hvis du er utilfreds med, hvordan jeg håndterer dine oplysninger, så sig det til mig, så finder vi en løsning. Hvis du stadig er utilfreds, kan du klage til Datatilsynet.

Hvis du har behov for at aflyse en samtale hos mig, skal det ske senest dagen før inden kl.16, ellers betales fuldt honorar for samtalen.

DATAANSVARLIG: Psykolog Cecilie Stjernholm Skov CVR. 38829130 Gersonsvej 79 kld., tv. TLF. 28358550 MAIL: psykolog@ceciliestjernholm.dk

LOVE OG REGLER:

Om journaler:

Autorisationslovens kapitel 6, og Journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Om samtykke til registrering af data:

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].

Om pligt til at underrette om fare:

Sundhedsloven paragraf 41.

Om skærpet underretningspligt, når det gælder børn og unges trivsel:

Serviceloven paragraf 153.

Om at klage over min behandling af dine oplysninger:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. www.datatilsynet.dk

Psykolog Cecilie Stjernholm

6 + 1 =

Din mailadresse vil udelukkende blive brugt til, at jeg kan kontakte dig. Jeg vil gerne opfordre dig til ikke at sende personlige oplysninger, såsom CPR nr., da informationerne i ovenstående kontaktformular ikke er krypterede.

Privatlivspolitik

Psykolog Cecilie Stjernholm Skov

 Jeg har igennem mange år hjulpet både unge og voksne, og jeg kan også hjælpe dig, hvis du ikke trives.

 

Kontaktinformation Værløse

Kirke Værløsevej 26A

(Kula Yoga Studio)

3500 Værløse 

 Tlf. 28358550

psykolog@ceciliestjernholm.dk