Har du mistanke om lavt selvværd? 

Få hjælp af psykolog med mange års erfaring

 

Få hjælp af autoriseret psykolog

Ingen ventetid på samtaler

Et bedre selvværd er lig med øget trivsel og livskvalitet.

Nogle af de mest almindelige symptomer på lavt selvværd kan være:

  • Negative og selvkritiske tanker
  • Øget fokus på svagheder, fejl og mangler
  • Oplevelse af at være uberettiget til andres accept, kærlighed og opmærksomhed
  • Oplevelse af ofte at være trist og træt
  • Koncentrationsvanskeligheder
  • Vanskeligheder ved at træffe vigtige beslutninger
  • Tendens til at overse egne styrker og negligering af opnåede resultater
  • Undgåelse af andres opmærksomhed eller unaturligt stort behov for opmærksomhed
  • Stiller store (ofte urealistiske) forventninger og krav til sig selv
  • Kropslige symptomer koblet til specifikke situationer: muskelspændinger, hjertebanken, hurtig vejrtrækning, fordøjelsesproblemer, svedtendens, rysten

Hvis du døjer med et lavt selvværd, vil du højest sandsynligt kunne genkende flere af de ovennævnte symptomer.

Behandling af lavt selvværd

Nogle klienter er meget bevidste omkring, at de kommer til mig på baggrund af udfordringer med at leve med et lavt selvværd. Andre igen kommer, da de oplever ikke at trives, men det er først i deres beskrivelse af de symptomer, de oplever, at vi sammen får koblet det til lavt selvværd.

Uanset udgangspunktet vil vi indledningsvist udforske, hvordan det lave selvværd viser sig hos lige præcis dig, og hvilke udfordringer det giver dig i din dagligdag.

I det videre terapeutiske arbejde vil vi sammen undersøge, hvordan det lave selvværd har udviklet sig og se nærmere på hvilke tanker, adfærdsmønstre og relationer, der vedligeholder det lave selvværd den dag i dag.

Vi vil blandt andet have fokus på at træde et skridt tilbage fra dine selvkritiske tanker og se på, hvilken effekt de har på dine følelser, din krop og din adfærd. Du vil lære at udfordre de selvkritiske tanker, som for mange med lavt selvværd opfattes som et spejlbillede af deres sande jeg – fremfor ofte rigide og forvrængede (negative) konklusioner om dem selv, og andres syn på dem.

Derfra bliver det muligt at bane vej for mere hensigtsmæssige, nuancerede og mere realistiske tanker om dig selv, og det vil gøre det lettere og mere behageligt for dig at begå dig i de situationer, der tidligere har trigget og vedligeholdt dit lave selvværd.

Hvad er selvværd?

Selvværd dækker over, hvordan vi grundlæggende tænker om os selv. Om vi oplever, at vi er noget værd som person, om vi oplever at være gode nok lige præcis som den person, vi er. Der er tale om indre kvaliteter, og selvværdet kan siges at danne fundamentet for vores personlighed.

Lavt selvværd betyder, at man grundlæggende har en dårlig opfattelse af sig selv, bedømmer sig selv negativt og tildeler sig selv en ringe værdi.

Begreberne selvværd og selvtillid har det med at blive brugt i flæng. Men der er forskel på begreberne.

Til forskel fra selvværd dækker selvtillid snarere over ydre kvaliteter. Primært over det, vi kan præstere, dét vi er gode til.

På samfundsplan er der (desværre) stor tendens til at rette vældig meget fokus mod præstationer – folkeskolebørns faglige kompetencer testes som aldrig før; unge er mere eller mindre tvunget til at jagte høje karakterer på ungdomsuddannelserne grundet tårnhøje snit på de videregående uddannelser og senest uddannelsesloftet; og der stilles tiltagende større krav om effektivisering på arbejdsmarkedet.

Vænnes vi fra en tidlig alder til at basere vores selvopfattelse på vores præstationer og resultater, kan vi blive afhængige af ydre ros og anerkendelse. Vi lærer simpelthen, at vi skal være dygtige og præstere for at blive set og føle os elskede. Vi bliver derfor også ekstra sårbare, såfremt vi ikke lykkes, med det vi gør. Vi rammes hårdere, hvis vi ikke formår at leve op til egne eller andres forventninger. Vi har brug for fundamentet, selvværdet, at læne os op ad – troen på, at vi er gode nok lige præcis som dem, vi er.

Psykolog Cecilie Stjernholm Skov

Kontakt mig uforpligtende

13 + 1 =

Din mailadresse vil udelukkende blive brugt til, at jeg kan kontakte dig. Jeg vil gerne opfordre dig til ikke at sende personlige oplysninger, såsom CPR nr., da informationerne i ovenstående kontaktformular ikke er krypterede.

Privatlivspolitik

Psykolog Cecilie Stjernholm Skov

 Jeg har igennem mange år hjulpet både unge og voksne, og jeg kan også hjælpe dig, hvis du ikke trives.

 

Kontaktinformation Værløse

Kirke Værløsevej 26A

(Kula Yoga Studio)

3500 Værløse 

 Tlf. 28358550

psykolog@ceciliestjernholm.dk